TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK - Satış Danışmanı Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 00:16:06 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Satış Danışmanı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 5223 (Mağaza, dükkân vb. yerlerde çalışan satış elemanları)

Satış Danımanı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayıınız.