TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI - SEVİYE 4

2018-09-04 01:44:27 tarihinde yayınlandı.

11UY0016-4 Rev.02 Kaynak Operatörü Seviye 4

Yeterlilik Birimleri: A1,B2,B3,B4,B5,B6,B7

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca “Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 12/07/2011 tarih ve 2011-49 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 25.11.2015 tarih ve 2015/60 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 02.08.2017 ve 2017/62 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 21.11.2018 ve 20178/143 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Program detayı için tıklayınız...