TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Kamyon Şoförü Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 00:34:35 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 8332 (Ağır yük taşıtları ve kamyon sürücüleri)

Kamyon Şoförü mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.