TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Metal Kesimci Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 23:56:41 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesmedilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7223 (Metal işleri takım tezgâhı kurucuları ve kullanıcıları) 

Metal Kesimci mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.