TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

DİRENÇ KAYNAK AYARCISI BELGELENDİRME PROGRAMI - SEVİYE 4

2018-09-04 01:47:03 tarihinde yayınlandı.

11UY0015-4 Rev.02 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Yeterlilik Birimleri: A1,B1,B2,B3,B4,B5,B6

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 12/07/2011 tarih ve 2011-49 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 25.11.2015 tarih ve 2015/60 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 02.08.2017 tarih ve 2017/62 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile ikinci kez revize edilmiştir.

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 21.11.2018 tarih ve 2018/143 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile üçüncü kez revize edilmiştir.

 

Program detayı için tıklayınız...